Navigace

Obsah

Zpět

Vyhláška 1/2010 pravidla pro pohyb psů

Obecně závazná vyhláška obce Hořovičky

číslo 1/2010

 

kterou se stanovuji pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obcích Hořovičky, Hokov, Vrbice a Bukov.

 

     Zastupitelstvo obce Hořovičky se na svém zasedání dne 30.6.2010 pod čís. jed. 20/2010 usneslo vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zákona čís. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů , a v souladu s ust. §10 písm. d), §35 a §84 odst. 2) písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto vyhlášku :

 

 

Čl. 1

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

 

  1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obcích :

a)      na veřejných prostranstvích v obci Hořovičky, Hokov, Vrbice a Bukov je možný pohyb psů pouze na vodítku .

b)      zakazuje se výcvik a pohyb psů na dětska a sportovní hřiště

 

  1. Splnění povinností uvedených v odst. 1. zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem

 

 

ČL. 2

Účinnost

 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem1.7.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:  4.6.2010  

 

 sejmuto: 20.6.2010

 

Vyvěšeno: 7. 7. 2010

Zodpovídá: Fides

Zpět