Navigace

Obsah

Sazebník úhrad za poskytování informací.docx (40.63 kB)

 

 

 

výroční zpráva za 2007 
Výroční zpráva o plnění zákona č. 106/1999
Sb., O svobodném přístupu k informacím
za rok 2007

V souladu se zákonem č. 106/l999 Sb. o svobodném přístupu k informacím § 18 předkládá Obecní úřad Hořovičky výroční zprávu o plnění zákona za předcházející kalendářní rok, t.j. rok 2007.

a) během roku 2007 byla podána jedna písemná žádost o informaci :
- fi. Remondis s.r.o. Praha - odpadové hospodářství obce r.2006;

b) nebyly podány žádosti o odvolání proti rozhodnutí, ani výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona.

Na případné ústní žádosti o informace byly podávány odpovědi průběžně po celé období loňského roku, ze strany občanů nebyl uplatňován nárok na písemné zodpovězení v rámci tohoto zákona.
 


F i d e s Ivan
starosta obce

 

 

 

 

Výroční zpráva za rok 2006 
Výroční zpráva o plnění zákona č. 106/1999
Sb., O svobodném přístupu k informacím.

za rok 2006

V souladu se zákonem č. 106/l999 Sb. o svobodném přístupu k informacím § 18 předkládá Obecní úřad Hořovičky výroční zprávu o plnění zákona za předcházející kalendářní rok, t.j. rok 2006.


a) během roku 2006 nebyly podány žádné písemné žádosti o informaci


b) nebyly tudíž podány žádosti o odvolání proti rozhodnutí, ani výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona.


Na případné ústní žádosti o informace byly podávány odpovědi průběžně po celé období loňského roku, ze strany občanů nebyl uplatňován nárok na písemné zodpovězení v rámci tohoto zákona.

 

F i d e s Ivan
starosta obce

 

 

 

Výroční zpráva o plnění zákona č. 106/1999 Sb. 2005 
Výroční zpráva o plnění zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím.

V souladu se zákonem č. 106/l999 Sb. o svobodném přístupu k informacím § 18 předkládá Obecní úřad Hořovičky výroční zprávu o plnění zákona za předcházející kalendářní rok, t.j. rok 2005.

a) během roku 2005 nebyly podány žádné písemné žádosti o informaci

b) nebyly tudíž podány žádosti o odvolání proti rozhodnutí, ani výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona nebyly evidovány.

Na případné ústní žádosti o informace byly podávány odpovědi průběžně po celé období loňského roku, ze strany občanů nebyl uplatňován nárok na písemné zodpovězení v rámci tohoto zákona.

Ivan Fides, starosta obce