Navigace

Obsah

Dostupné formuláře v sídle úřadu obce
 

 

Ohlášení drobné stavby     zde ke stažení

Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí   zde ke stažení

Ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací    zde ke stažení

Žádost o povolení kácení dřevin    zde ke stažení

Povolení pálení ohně   zde ke stažení

Žádost o povolení výkopových prací a stanovení dopravních podmínek    zde ke stažení

Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením    zde ke stažení

Žádost o povolení k odstranění stavby    zde ke stažení

Žádost o povolení terénních úprav    zde ke stažení

Žádost o vydání povolení k užívání veřejné zeleně    zde ke stažení

Žádost o užívání veřejného prostranství - umístění zařízení k posk...    zde ke stažení

Žádost o souhlas k vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu    zde ke stažení

Podnájemní smlouva    zde ke stažení

Žádost o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství pro um...    zde ke stažení

Oznámení údajů pro stanovení ročního poplatku za malé zdroje zneči...   zde ke stažení

Žádost o zápis do evidence samostatně hospodařícího rolníka   zde ke stažení

Žádost o povolení užívání vyhrazeného parkovacího místa   zde ke stažení

Přihláška dítěte do předškolního zařízení    zde ke stažení

Potvrzení o domácím ošetření dítěte   zde ke stažení

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku   zde ke stažení

Ohlášení informačního, reklamního a propagačního zařízení   zde ke stažení