Navigace

Obsah

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Hořovičky

Finanční transfery
10,51 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 89 000 Kč
Upravený rozpočet 983 145 Kč
Skutečné plnění 983 145 Kč
Plnění 100,00 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 89 000 89 100 89 100 100,00
Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0 252 870 252 870 100,00
NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0 641 175 641 175 100,00
Celkem 89 000 983 145 983 145 100,00
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.