Navigace

Obsah

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Hořovičky

Daňové
84,77 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 9 576 000 Kč
Upravený rozpočet 9 584 000 Kč
Skutečné plnění 7 926 583 Kč
Plnění 82,71 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Daň z přidané hodnoty 4 570 000 4 570 000 3 491 553 76,40
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 1 800 000 1 800 000 1 714 890 95,27
Daň z příjmů práv. osob 1 500 000 1 500 000 1 272 573 84,84
Daň z nemovitých věcí 1 200 000 1 200 000 981 517 81,79
Poplatek za komunální odpad 180 000 180 000 182 500 101,39
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 170 000 170 000 170 045 100,03
Daň z příjmů práv. osob za obce 50 000 50 000 24 510 49,02
Daň z hazardních her 45 000 50 000 48 099 96,20
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky 40 000 40 000 27 878 69,70
Poplatek ze psů 6 000 6 000 5 750 95,83
Správní poplatky 5 000 5 000 4 190 83,80
Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů 5 000 5 000 13 0,26
Poplatek ze užívání veř. prostr. 5 000 5 000 0 0,00
Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa 0 0 450 0,00
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 0 3 000 2 615 87,17
Celkem 9 576 000 9 584 000 7 926 583 82,71
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.